Home
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Naujienos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

 

 

 

Telšių Vyskupo Kalėdinis sveikinimas 

Telšių Vyskupo ganytojinis laiškas vyskupijos Tikintiesiems

Šv. Apaštalo Pauliaus metų proga Nr. 1 (2008-07-15)

Telšių vyskupo Kalėdinis sveikinimas Telšių vyskupijos Kunigams ir  Tikintiesiems
Telšių Vyskupo laiškas, prasidedant Rožinio mėnesiui 

Telšių vyskupo velykinis sveikinimas  
Telšių vyskupo laiškas, pradedant 2004 m. Gavėnią
Telšių vyskupo Kalėdinis sveikinimas       
Telšių vyskupo Jono Borutos SJ herbas   

Telšių vyskupo Jono Borutos SJ velykinis sveikinimas   
Aplinkraštis dėl Velykų tridienio pamaldų tvarkos   
Vyskupo laiškas dėl kai kurių liturginių nuostatų laikymosi  

Telšių Vyskupo laiškas Kunigams, pradedant 2003 m. Gavėnią.  
Nuorodos Gavėnios laikotarpiui  
Sveikinimo žodis šios svetainės lankytojams

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2009 m. vasario mėn. 10 d.