Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Naujienos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

Pagrindinis  Savanoriai  Nuostatai  Naujienos  Kalendorius     

TELŠIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO TIKSLAI

    · duoti jaunimui impulsą plėsti ir stiprinti savo veiklą Bažnyčioje ir visuomenėje;
·
 suteikti galimybę jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti ir veikti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime;
·
 tarnauti jaunam žmogui suteikiant jam sąlygas ir galimybes atrasti savo individualų gyvenimo kelią ir orientuotis į Jėzų Kristų.

 TELŠIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO UŽDAVINIAI

    · teikti asmeninę konsultaciją bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, projektų kūrimo ir vykdymo, kitais jaunimui aktualiais klausimais;
 ·
 ieškoti aktyvių, motyvuotų, jaunų žmonių, kurie savo laisvalaikiu dalyvautų jaunimo veikloje, kurtų savo bendradarbių – savanorių ratą;
 ·
 organizuoti apmokymus vadovams bei savanoriams ir įvairius renginius vyskupijos jaunimui;
 ·
 rinkti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklą, renginius;
 · palydėti ir globoti katalikiškos jaunimo veiklos komandas;
 ·
lankyti jaunimą parapijose;
 ·
 ieškoti rėmėjų jaunimo veiklai, kurti bei vykdyti įvairius projektus. 

TELŠIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO DARBO KRYPTIS

    · rūpinamės katalikiško jaunimo reikalais, jo katechizacija, koordinacija, veikla parapijose;
·
supažindiname jaunimą su įvairia jaunimo organizacijų bei iniciatyvų veikla ir galimybėmis į ją įsijungti;
·
suteikiame patalpas aktyviam jaunimui. Jaunimas pas mus entuziastingai vykdo įvairias programas, džiaugiasi galimybe rinktis ir veikti kartu;
· atstovaujame vaikų ir jaunimo interesus Bažnyčioje bei populiariname krikščionišką jaunimo veiklą visuomenės gyvenime;
·
sprendžiame jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos problemas.
 

TELŠIŲ VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO PAGRINDINIAI RENGINIAI

    · susitikimai, konferencijos, seminarai jaunimo vadovams ir savanoriams – ištisus metus;
·
Telšių vyskupijos Jaunimo Dienos Žemaičių Kalvarijoje - Didžiųjų Atlaidų metu;
·
Atsinaujinimo Savaitgalis jaunimui - Advento pradžioje;

· organizuojame vyskupijos jaunimo vykimą į Lietuvos ir Pasaulio Jaunimo Dienas;
· organizuojam stovyklas jaunimui ir jų vadovams.

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2006 rugpjūčio 17 d.