Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Naujienos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

Pagrindinis  Savanoriai  Nuostatai  Naujienos  Kalendorius     

horizontal rule

2006 metais 2005 metais

2004 metais

2003 metais 2002 metais 2001 metais

2006 metų tema   „Tavo žodis žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“  (Ps 119, 105)
Veiklos planas:
 

  Telšių vyskupijos jaunimo dvasios tėvų ir koordinatorių susitikimas;
  Metų temos piešinių ir foto konkursas;
  Seminaras pristatant liturginių metų temą (Kovo 3d.);
  Susitikimas su miestų ir rajonų savivaldybių jaunimo koordinatoriais;
  Jaunimo forumas Vilniuje (Kovo 24-25 d.);
  Vaikų chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde!“ Kretingoje (bendradarbiaujant su Šv. Cecilijos draugija);
  2-3 seminarai metų eigoje;
  Jaunimo diena Ž. Kalvarijoje (Liepos 1 d. Panų kalne);
  2 ministrantų stovyklos Ž. Kalvarijoje (bendradarbiaujant su Telšių kunigų seminarija);
  Jaunimo chorų stovykla Šventojoje;
  Jaunimo vadovų stovykla Šventojoje;
  ES programos „Jaunimas“ pristatymas, informacijos sklaida vyskupijos katalikiškoms organizacijoms;
  Mariologinis kongresas Ž. Kalvarijoje;
  Atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose;
  Pasirengimo darbai ruošiantis LJD Klaipėdoje 2007 m. birželio 30 – liepos 1 d.;
  Ir toliau kviečiame Jus aktyviai rašyti į Telšių vyskupijos Jaunimo centro leidžiamą laikraštį „Kitas kelias“.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

2005 metais, įgyvendinant metų temą „Mes atėjome Jo pagarbinti...“ (Mt 2,2),
Telšių vyskupijos jaunimo centras organizavo ir vykdė:

 * Telšių vyskupijos jaunimo dvasios tėvų ir koordinatorių susitikimą;
 * Seminarus:
 * „Eikime pagarbinti Eucharistinio Jėzaus“ ( s. Gema Jadvyga Stanelytė ),
 * „Drąsios rankos, kojos ir širdis“ ( kun. Antanas Saulaitis SJ ),
 * „Mokytojas, pagal Dievo širdį“ ( s. Fausta ),
 * „Maldos grupė mokykloje ir parapijoje“ ( mokyt. Loreta Urbonienė ) ;
 * Metų temos piešinių, rašinių ir foto konkursą „Tavo veido, Kristau, aš ieškosiu“;
 * Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelią Telšiuose;
 * Vysk. Jono Borutos SJ ir jaunimo vadovų susitikimus Telšių vyskupijos dekanatuose;
 * Jaunimo dieną Ž. Kalvarijoje „Mes atėjome Jo pagarbinti“;
 * Ministrantų stovyklą Ž. Kalvarijoje;
 * Eucharistinį kongresą Švėkšnoje;
 * Jaunimo vadovų stovyklą Šventojoje;
 * Piligriminę jaunimo kelionę į XX Pasaulines Jaunimo Dienas Kelne, Vokietijoje;
 * Lietuvos vyskupijų jaunimo centrų darbuotojų susitikimą – seminarą Šventojoje;
 * Piligrimų vykusių į PJD Kelne susitikimą – aptarimą;
 * Atsinaujinimo savaitgalį užbaigiant Eucharistinių metų temą;
 * Adventinį vakarą Švėkšnos miestelio bendruomenei.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

2004 metais, įgyvendinant metų temą „Aš noriu matyti...“ (plg. Jn 12, 21),
Telšių vyskupijos jaunimo centro numatomi renginiai:

 * sausio 23 – 24 d. metų temos „Aš noriu matyti...“ (plg. Jn 12, 21) pristatymas - seminaras;

* sausis – gegužė rašinių ir piešinių konkursas pagal metų temą;

* vasario 4 – 6 d. Lietuvos vyskupijų jaunimo centrų darbuotojų susitikimas – seminaras;

* kovo 5 – 6 d. seminaras gavėnios tema;

* balandžio 9 d. Kryžiaus kelias Didįjį Penktadienį Telšių mieste;

* balandžio 12 – 18 d. vyskupijos jaunimo vadovų viešnagė Oranienburgo (Vokietija) dekanate;

* balandžio 24 d. seminaras jaunimo vadovams;

* liepos 2 – 3 d. Jaunimo dienos Žemaičių Kalvarijoje Didžiųjų atlaidų metu;

* liepos 21 – 23 d. piligriminis žygis į Lietuvos Jaunimo dienas (Telšiai – Šiauliai);

* liepos 24 – 25 d. Lietuvos Jaunimo dienos (Šiauliai);

* rugpjūčio 12 – 14 stovykla jaunimo vadovams Šventojoje (kartu su ateitininkais);

* spalio 16 d. seminaras jaunimo vadovams „Ugdymas per žaidimus“ (Telšiai);

* lapkričio 6 d. seminaras jaunimo vadovams „Kai Dievas sako: Žmogau, man reikia tavęs“ (Klaipėda);

* lapkričio 27 – 28 d. krikščioniško atsinaujinimo savaitgalis (Telšiai);

* gruodžio 4 d. Telšių vyskupijos jaunimo centro metų veiklos aptarimas.    

Grįžti į pradžią

horizontal rule

 Telšių vyskupijos jaunimo centro, 2003 metais, įgyvendinat metų temą “Atsigaivink šviesos slėpiniuose”, organizuoti renginiai:

KOVAS

14 -  seminaras, pristatant metų temą “Atsigaivink šviesos slėpiniuose”. Vedė seselė Ignė Marijošiūtė.

BALANDIS

18 - Kryžiaus kelias Telšių mieste.
25 - seminaras “Stovyklos organizavimo ABC”. Vedė Telšių “Džiugo” vidurinės mokyklos socialinė darbuotoja Janina Šalkauskytė.

GEGUŽĖ

24 - seminaras “O mes gyvenkim Dievo šviesoj!”. Vedė kun. Ričardas Banys SDB.

BIRŽELIS

23 - 26 - stovykla jaunimo vadovams Šventojoje.

LIEPA

04 - 05 - Jaunimo dienos Žemaičių Kalvarijos Didžiųjų atlaidų metu.

RUGPJŪTIS

8 - 15 - Orenburgo (Vokietija) dekanato jaunimo choro viešnagė Telšių vyskupijoje.

RUGSĖJIS

6 - 9 - Pasaulio Jaunimo Dienų Kryžiaus pasitikimas Telšių vyskupijoje.

SPALIS

24 - seminaras “Norime matyti Jėzų tarp mūsų”. Vedė kun. Antanas Saulaitis SJ.

LAPKRITIS


29 – 30 Atsinaujinimo savaitgalis jaunimui “Atsigaivink šviesos slėpiniuose”.

GRUODIS

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Telšių vyskupijos jaunimo centro 2002-aisiais metais organizuoti renginiai

KOVAS

23 - Telšių vyskupijos vadovų susitikimas su naujuoju Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ.
29 - Telšiuose yra organizuojamas Kryžiaus kelias.

GEGUŽĖ

09 -11 - Organizavome mokomąjį seminarą brandaus lytiškumo programos “Paauglio žvaigždė”

LIEPA

06 - Vyskupijos Jaunimo diena Ž. Kalvarijoje.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Telšių vyskupijos jaunimo centro 2001-aisiais metais organizuoti renginiai

 SAUSIS

06 – Jubiliejinių metų uždarymas. Organizavome Telšių vyskupijos jaunimo vykimą į Vilnių.

VASARIS

24 – Organizavome seminarą “Gavėnia. Kas tai? Kam ji reikalinga?”, lektorė - S. Ignė.

KOVAS

04 – Organizavome Kelionę į Vilnių (Kardinolo ingresas).

BALANDIS

20 – TVJC patalpų atidarymas.
25 – 26 svečiavosi mūsų partneris K. Uli iš Vokietijos, Berlyno vyskupijos. Jaunimo dienos Žemaičių Kalvarijoje programos derinimas.
28 – „Gyvos gerklės“ – muzikos ir dainos vakaras.
29 – Diskusija “Gyvybės pradžia“.

GEGUŽĖ

03 – Seminaras “Bažnyčios požiūris į žydus ir judaizmą“.
19 – 25 Svečiai iš Vokietijos “Bund ohne Namen”.
22 – Seminaras “Projektų rašymas“.
23 - Pasitarimas su jaunimo vadovais dėl Jaunimo dienos Ž. Kalvarijoje.
27 – Sigutės Tamošaitytės koncertas.

BIRŽELIS

18 – Susitikimas su jaunimo vadovais dėl Ž. Kalvarijos.

LIEPA

06 – 08 Vyskupijos Jaunimo diena Ž. Kalvarijoje.
04 – 09 Svečiai iš Vokietijos Berlyno vyskupijos.
16 – 25 Telšių skautų krašto stovykla “Tiltas“.

RUGPJŪTIS

14 – Jaunimo dienos Ž. Kalvarijoje aptarimas.
15 – 21 Svečiai iš Vokietijos Berlyno miesto.
17 – Telšių vyskupijos Ateitininkų stovykla.

RUGSĖJIS

12 – Prabėgusios vasaros renginių aptarimas.
15 – Kelionė į Kauno arkivyskupijos Jaunimo dieną.
21 – Pasitarimas dėl ateinančių metų veiklos.

SPALIS

05 – Pasitarimas dėl metų temos.
18 – Seminaras “Globalizacija ir netirpstantis islamas“.
22 – 28 Evangelizacinė savaitė.
26 – Susitikimas su Skuodo jaunimu.

LAPKRITIS

08 – Susitikimas su Vyskupu J. Kaunecku.
09 – “Gyventi Evangelija” I-osios metodinės medžiagos paruošimas ir pristatymas.
10 – Seminaras “Bendruomenė ar ji reikalinga” s. Ignė.
13 –Išvyka į Klaipėdą. Seminaras “Stipriau už neapykantą”.
23 – Atsinaujinimo vakaras. Susitikimas Plateliuose su jaunimo choru.
30 – 02 Atsinaujinimo savaitgalis jaunimui “Meilės ženklai”.

GRUODIS

14 – Jaunimo kelionė į Vilnių (vienuolynų aplankymas).
16 – Kelionė į Kauną. Atsinaujinimo dienos.
22 – 23 Akcija “Betliejaus šviesa 2001”.
28 – Padėkos vakaras.
28 – 01 Vyskupijos jaunimo išvyka į Taize vienuolių sukviestą jaunimo susitikimą Budapešte, pagelbėjome organizuojant kelionę.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2006 rugpjūčio 17 d.