Home
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Naujienos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

Krikščioniškos svetainės

 

Lietuvos katalikų Bažnyčia, vyskupijos, dekanatai, parapijos, seminarijos
Vyrų vienuolynai
Moterų vienuolynai
Šventasis Raštas

Krikščioniški tekstai, straipsniai, enciklopedijos
Pamokslai (homilijos), skaitinių komentarai
Liturgija, giesmės ir kt.
Katalikiškoji žiniasklaida
Puslapiai su nuorodomis į krikščioniškas svetaines

horizontal rule

Lietuvos katalikų Bažnyčia, vyskupijos, dekanatai, parapijos, seminarijos

Lietuvos katalikų informacinis centras
 

VYSKUPIJOS

 

Lietuvos vyskupų konferencijos puslapis

            Kauno arkivyskupija            
           
Kaišiadorių vyskupija   

            Šiaulių vyskupija

           

 

DEKANATAI

 

Zarasų dekanatas
Rokiškio dekanatas
 

 

BAŽNYČIOS, PARAPIJOS

Alantos šv. apaštalo Jokūbo parapija

Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija

Domeikavos Lietuvos kankinių parapija

Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija

Kauno Gerojo Ganytojo parapija

Kauno šv. Antano Paduviečio parapija

Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija

Panevėžio Šv. ap. Petro ir Povilo parapija

Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapija
Vilkijos šv. Jurgio parapija

SEMINARIJOS

 

          Telšių kunigų seminarija
          Kauno kunigų seminarija
          Vilkaviškio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarija

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Vyrų vienuolynai


Kapucinai (OFM Cap.)

Marijonai (MIC)

Pranciškonai (OFM)
Jėzuitų (SJ) svetainė
Joanitai (FJ)

 

horizontal rule

Moterų vienuolynai 


Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacija

Šv. Elzbietos seserų kongregacija (elzbietietės)
Šv. Šeimos seserų kongregacija

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Šventasis Raštas


Visas Šventasis Raštas (be išnašų), rodyklė ir konkordancija (VDU) (lietuvių k.)
Naujasis Testamentas 
Gyvenimo ir tikėjimo institutas: Šventojo Rašto kursas internete (lietuvių k.)
Biblijos puslapis (lietuvių k.)
Lietuvos Biblijos draugija (lietuvių k.) 
Paieška Šv. Rašte keliomis kalbomis
Krikščioniška biblioteka (keliomis kalbomis)
Biblija, jos komentarai ir kt.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Krikščioniški tekstai, straipsniai, enciklopedijos

 
Nauja Vatikano II Susirinkimo dokumentų lietuviškų tekstų redakcija internete

Naujausia religinė ir mokslinė informacija (lietuvių k.)
Krikščioniška biblioteka (keliomis kalbomis)
Krikščioniška elektroninė biblioteka BEC
Katalikiška enciklopedija (anglų k.)
Tekstai (vokiečių k.)
PRO VITA (lietuviu k.) Straipsniai moralės klausimais
SAKRALI ERDVĖ - malda kiekvienai dienai   (lietuvių k.)

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Pamokslai (homilijos), skaitinių komentarai


S. Andželikos svetainė (anglų k.)

Ekumeninė svetainė
Liturginių skaitinių komentarai/homilijos parengti jėzuitų (anglų k.)

Grįžti į pradžią

horizontal rule

   Liturgija, giesmės ir kt.


Giesmės Vilniaus studentų ateitininkų šv. Kazimiero kuopos svetainėje (lietuvių k.)
Giesmės: abėcėlės tvarka, su akordais!!!

Taizé (įvairiomis kalbomis)
Svetainė įvairiomis kalbomis, Taizé giesmės...

Liturgija: liturginiai leidiniai (anglų k.)

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Katalikiškoji žiniasklaida
 

Žurnalai, spauda:

Bažnyčios žinios 
Laikraštis "XXI amžius" 
Žurnalas "Naujasis židinys" bei "Aidų" leidyklos svetainės 
Žurnalas "Logos" 
Žurnalas "Prizmė" 
"Už gyvybę" - informacinis leidinys gyvybės gynėjams (lietuvių k.)
 

Radijas:

          Vatikano radijas (lietuvių kalba, bei kitomis kalbomi)
         

            Grįžti į pradžią

horizontal rule

Puslapiai su nuorodomis į krikščioniškas svetaines

 

Lietuvos Caritas svetainė      
Bendruomenė "Tikėjimas ir šviesa"    
Ateitininkų federacija

Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Lietuvos skautija
Katalikų interneto tarnyba
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės muzikos draugija
Lietuvos internete (on.lt) Nevyriausybinės nepelno organizacijos
Religinės bendruomenės

Įvairios nuorodos susijusios su teologija

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2003 gruodžio 5 d.