Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

A†A Kun. Jubil. Brunas Bagužas

1920-1947-2008

    2008 m. rugsėjo 9 d. Salantuose mirė kun. Jubil. Brunas Bagužas

    Velionis buvo gimęs 1920 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Žemaičių Kalvarijos parapijos Šarnelės k. Mokėsi Telšių Vyskupo Valančiaus valstybinėje gimnazijoje, kurioje baigęs šešias klases, įstojo į Telšių kunigų seminariją. Ją baigęs 1947 m. vasario mėn. 2 d. tuometinio Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu.

   

    Telšių Vyskupo paskyrimu dirbo:

 

1947.02.02. – 1948.03.27 – Sedos parapijos vikaras,

1948.03.27 – 1949 m. iki rudens – Telšių parapijos vikaras,

1949 m. rudenį areštuotas,

1949 m. – 1956.07.09 – Permės lageriuose kalinys,

1956.07.09. – 1957.07.03 – Rukų parapijos vikaras,

1957.07.03 – 1961.05.01 – Renavo parapijos klebonas,

1961.05.01 – 1965.06.10 – Janapolės parapijos klebonas,

1965.06.10 – 1970.06.08 – Pagramančio parapijos klebonas,

1970.06.08 – 1970.12.09 – Švėkšnos parapijos altaristas,

1970.12.09 – 1974.03.11 – Stalgėnų parapijos klebonas,

1974.03.11 – 1977.09.29 – Alsėdžių parapijos klebonas,

1977.09.29 – 1980.10.21 – Žvingių parapijos klebonas,

1980.10.21 – 1986.04.03 – Pagėgių parapijos klebonas, aptarnavo Rukų ir Ropkojų parapijas,

1986.04.03 – 1988.06.03 – Salantų parapijos klebonas,

1988.06.03 – 1990.06.12 – Salantų parapijos altaristas,

1990.06.12 – 1996.06.15 – Kalnalio parapijos klebonas,

1996.06.15 iki mirties – Salantų parapijos altaristas

 

    Laidotuvių šv. Mišios 2008 m. rugsėjo 12 d. 12 val. Salantų bažnyčioje. Velionio palaikai bus palaidoti Salantų bažnyčios šventoriuje.

    Amžinąjį atilsį duok mirusiam savo tarnui, Viešpatie!

Telšių vyskupijos kurija

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2008 rugsėjo 9d.