Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

Mirė kunigas jubiliatas
Liudvikas Šarkauskas.

    2004 metų kovo 12 dieną Kretingoje mirė rezidentas prie Kretingos bažnyčios kunigas jubiliatas Liudvikas Šarkauskas.
   
Velionis buvo gimęs 1911 metais spalio mėnesio 21 dieną, Stumbrių km. Plungės raj.
    Mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, Plungės mokytojų seminarijoje ir Telšių Kunigų seminarijoje.
    Kunigu įšventintas 1938 metais balandžio mėnesio 16 dieną.
    Vyskupo paskyrimu dirbo:
        1938 – 1940 – Šilalės parapijos vikaru ir vidurinės mokyklos kapelionu.
        1940 – 1944 – Salantų parapijos vikaru.
        1944 – 1945 – Luokės parapijos vikaru.
        1945 – 1946 – Kaltinėnų parapijos klebonu.
        1946 – 1955 – sovietinės valdžios represuotas Pečioros lageryje.
        1955 – 1967 – Upynos (Telšių raj.) parapijos klebonu.
        1967 – 1982 – Mosėdžio parapijos klebonu.
    Nuo 1982 iki mirties – rezidentas prie Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios.
   
Kunigas jubiliatas Liudvikas Šarkauskas palaidotas Kretingos miesto kapinėse 2004 kovo mėnesį 15 dieną. Pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius. Laidotuvėse dalyvavo 24 kunigai, 3 diakonai, 9 klierikai ir pilna bažnyčia žmonių. Ganytojas pamoksle priminė visiems gyvenimo trapumą, nueitą kunigo gyvenimo kelią.

 

Telšių vyskupijos informacinė grupė

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2004 lapkričio 5 d.