Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Organizacijos
Nuorodos
Klausimai-atsakymai

 

 

PRANEŠIMAS

 Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija 2006 m. gegužės mėn. 31 d. išleido dekretą, kuriame sakoma, kad jai duotomis galiomis leidžiama Žemaičių Kalvarijos šventovėje esantį malonėmis garsų Švenčiausios Mergelės Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės – paveikslą Popiežiaus vardu ir autoritetu vainikuoti Popiežiaus pašventintu vainiku.

2006 06 23 d. Jėzaus Širdies šventėje audiencijos pas Popiežių Benediktą XVI Lietuvos vyskupams metu buvo pašventintos dvi karūnos, kuriomis bus vainikuojamas Žemaičių Kalvarijos stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Jas pašventino Popiežius Benediktas XVI ir įgaliojo Telšių Vyskupą Joną Borutą SJ jomis vainikuoti minėtąjį stebuklingą paveikslą.

       Paveikslo karūnavimo iškilmių dienai yra numatyta pasiruošti, visoje Telšių vyskupijoje. Nuo liepos 23 d. iki spalio 8 d. Telšių vyskupijoje vyks Mariologinis kongresas. Šio Kongreso programoje numatyta: Stebuklingasis Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija keliaus į dekanato centrus, kur vyks tam skirtos katechezės. Jas ves kun. teol. lic. A. Sabaliauskas, kun. teol. dr. A. Ramonas, kun. eduk. lic. R. Gudlinkis. Bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovaus ir homiliją pasakys Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ. Po iškilmingų šv. Mišių Stebuklingojo  paveikslo kopija bus išlydima iš dekanato centro į kitą dekanatą. Tokiu būdu stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos paveikslo kopija apkeliaus visas vyskupijos parapijas ir Telšių vyskupijos tikintieji geriau susipažins su stebuklingojo paveikslo istorija, Švč. Mergelės Marijos vieta išganymo istorijoje ir Žemaičių Kalvarijos šventovės svarba. 

Telšių vyskupijos kurija

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2006 birželio 27d.